فراخوان نمایشگاه آثار منتخب معماری پایدار

در این نمایشگاه، پروژه های اجرا شده و همچنین پروژه های طراحی شده که هنوز به مرحله اجرا نرسیده اند، امکان حضور دارند.

ساختمان های نوساز، مرمت شده، بازسازی شده، طراحی های شهری، لنداسکیپ و پروژه های دیگری که در طراحی به یک یا چند جنبه از جنبه های معماری پایدار توجه کرده باشند، مجاز به شرکت در این نمایشگاه هستند. آثاری که بیشترین هماهنگی با معماری پایدار و جنبه های مختلف آن شامل جنبه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و بویژه جنبه زیست محیطی را داشته باشند.

نحوه شرکت در نمایشگاه


مرحله اول:
فایل زیر را دریافت و تکمیل نموده، سپس به آدرس ایمیل event.sama.ir@gmail.com ارسال کنید.

دانلود فایل الگو

مرحله دوم: ارسال مدارک به دبیرخانه (ویژه آثار پذیرفته شده جهت ارائه در نمایشگاه)

همه‌ی نقشه‌ها و عکس‌ها و توضیحات باید در ابعاد 50 *70 سانتی‌متر روی فوم‌ بورد (حداکثر 3 شیت) چسبانده شود.
لطفا به‌ هیج عنوان از صفحات چوبی سنگین جهت لمینت مدارک استفاده نشود.


logo-samandehi