جدول نمایشگاه های معماری و صنایع وابسته


لطفا پیش از مراجعه به نمایشگاه ها به صورت تلفنی هماهنگی لازم بعمل آورید.نمایشگاه

عنوان

شروع

اتمام

آدرس


1

ازبکستان

صنعت ساختمان

10 اسفند

13 اسفند

ازبکستان، تاشکند


logo-samandehi