مرکز موسیقی taipei (TMC) نقطه عطفی جدید برای صحنه موسیقی پاپ تایوان

این مرکز که توسط گروه معماری RUR طراحی شده است، شامل سه ساختمان برجسته است: یک سالن نمایش مکعبی شکل، "ساختمان منطقه خلاق" ‘creative area building’ و سالن کنسرت 6000 نفری که در تصاویر زیر نشان داده شده است.

به گزارش گالری آنلاین، کل این مجموعه که با یک پایه ستون، یکپارچه و متحد شده است، توسعه و پیشرفت را در شهر taipei کامل کرده و اجازه می دهد از نظر معماری متمایز باشد.

معماران در این رابطه توضیح می دهند که برنامه های معماری نمادین، حاکی از اصلی ترین کاربردها و جاذبه های این مجموعه است، که آن را به نمایشی قدرتمند از صنعت موسیقی پاپ تایوان در سراسر جهان تبدیل می کند.

RUR، شرکت مستقر در نیویورک به رهبری jesse reiser و nanako umemoto، در رابطه با این مجموعه اینچنین ادامه می دهد که زمینه های ایجاد فضاهای عمومی از یک هندسه کریستالی سیال ایجاد می شود.

همینطور ادامه می دهد: از زمین بیرون می آید اما ساختگی بودن خود را حفظ می کند تا اینکه تقلید از اشکال زمین باشد. این قاعده همچنین به عنوان اصلی برای برنامه های شرافتمندانه TMC عمل می کند.

مجموعه TMC به ویژه سالن کنسرت به عنوان نقطه عطفی جدید برای شهر و صحنه موسیقی آن طراحی شده است و معمارانش براین عقیده اند که اهمیت بیان معماری TMC قابل اغماض نیست.

نکته بسیار مهم برای مردم و کاربران این است که بدانند وقتی وارد محوطه TMC می شوند، وارد یک قسمت خلاق بی نظیر از شهر taipei می شوند که دارای هویت معماری، سبک و زیبایی شناسی خاص خودش است.اینکه هویت موسیقی پاپ تایوان، در حالی که ریشه های محلی آن را در برگرفته است، از آنها فراتر رفته و در صحنه جهانی فعالیت می کند.

logo-samandehi