فدریکو بابینا سیرک رویایی را به تصویر می کشد

در این پروژه، تصویرگر ایتالیایی معماری را به عنوان یک نمایش سیرک می بیند که می تواند بازنمایی آن را به یک نمایش شاعرانه تبدیل کند و افرادی که آن را مشاهده می کنند به مخاطب تبدیل کند.

به گزارش گالری آنلاین، فدریکو بابینا با جدیدترین مجموعه خود تحت عنوان "ARCHICIRCUS" از 17 تصویر رونمایی می کند که 17 معماری مختلف کوچک زودگذر و عشایری، ناپایدار و آکروباتیک را به تصویر می کشد. برای او، هر کدام نشان دهنده تجربه روان و اجرای طراحی معاصر هستند.

فدریکو میگوید:

چراغ ها کم می شوند... نمایش شروع می شود. گاهی اوقات متوجه شده ام که مانند کودکی که با هیجان یک سیرک را تماشا میکند، به معماری زیبا نگاه میکنم: نفسم را حبس کرده، دماغم را در هوا نگه داشته ام، چشمانم گشاد است و دهانم باز است، در حال تماشای جادوی نمایش هستم. گاهی اوقات معماری به هنری تبدیل میشود که از طریق کلمات، صداها، حرکات و فرمهایی که ظاهری معجزه آسا و توانایی شگفت انگیز و هیجانانگیز دارند، شگفتی را برمیانگیزد.

سازه "ARCHICIRCUS" اثر بابینا از این ایده ناشی شد که معماری به گونه ای به صحنه می رود که گویی یک نمایش سیرک است. معماری لباس می‌پوشد، آرایش می‌کند و برای تفسیر خود در نمایشی تغییر شکل می‌دهد و داستان می‌گویند. طناب‌بازان معماری با احساسات زودگذر بین رویا و خیال، گاهی شفاف و اثیری، گاهی قوی و برون‌گرا، حتی سرزده و پر سر و صدا. اشکال گذرا حضورهای ثابتی هستند که از بسیاری جهات تجربه زمان و مکان را شکل می دهند.

logo-samandehi