10 اثر هنری عمومی برتر 2023

تکان دهنده، زودگذر، عرفانی، و از نظر بصری فریبنده - اینها تنها برخی از کلماتی هستند که برای توصیف برجسته ترین هنرهای عمومی در سال 2023 استفاده می شوند.


به گزارش گالری آنلاین، افرادی مانند Ma Yansong، Jim Denevan، Anish Kapoor و el Anatsui سال گذشته جهان را به صحنه، نبوغ خلاق خود تبدیل کرده اند. هر یک از این آثار هنری نماد قدرت باورنکردنی دستکاری مقیاس، مواد و شکل برای ساختن شاهکارهای فراموش نشدنی است.

در زیر نمونه هایی از این آثار را گرد هم آورده ایم.

MAD ARCHITECTS WRAPS CHINESE LANDMARK IN MULTICOLORED VEIL

JIM DENEVAN’S MONUMENTAL LAND ART FROM DESERT SANDS AT MANAR ABU DHABI

ANDRÉS REISINGER TO UNVEIL HIS FIRST-EVER PHYSICAL ‘TAKE OVER’ INSTALLATION AT MIAMI ART WEEK

JR REIMAGINES SCAFFOLDING OF PARIS’ OPERA HOUSE AS ENTRANCE TO A VAST CAVE

ANISH KAPOOR’S NEWEST ‘BEAN’ NESTLES INTO STREETS OF NEW YORK

EL ANATSUI STITCHES THOUSANDS OF METAL BOTTLE PIECES FOR HYUNDAI COMMISSION AT TATE MODERN

CARSTEN HÖLLER’S LUMINOUS DOTS ENGAGE MANAR ABU DHABI IN VIBRANT PLAY

UKRAINE’S WAR-WRECKED CARS SHOWCASED IN POIGNANT EXHIBITION BY MARTIN VELCOVSKY

JEPPE HEIN’S WATER ROOMS APPEAR AS A LIQUID PAVILION AT BASEL’S PUBLIC FREILAGER PLATZ

YELLOW INFLATABLE INSTALLATION SQUEEZES INTO VOID SPACE IN BARCELONA

logo-samandehi